Wat Ons Doen

Kunswedstryde en Kunstefeeste

Die Raad van Afrikaanse Beoordelaars help om voorgeskrewe gedigte vir ‘n sillabusse van Gr.1 tot Gr.12 en oop afdelings saam te stel.

Beoordeel

Beoordeel alle Drama-items by Kunswedstryde en Kunstefeeste asook Toneel- en Redenaarskompetisies in Afrikaans en Engels.

Kursusse

Kursusse oor die vertolkingsvereistes van alle letterkundige genres word deur Die Raad van Afrikaanse Beoordelaars aangebied.

Create your website with WordPress.com
Spring weg