Vrae

Wat is die riglyne van genres?

Elke kunswedstryd het sy eie sillabus met riglyne wat nagevolg moet word.


Wat is die verskil tussen formele items en gedramatiseerde items?

Formele poësie en prosa: Die klem val op gesigspel en stem. Geen liggaamsbewegings.
Gedramatiseerde poësie en prosa is as die leerder bewegings en gebare gebruik en die verhoogruimte benut.


Mag leerders kostuums dra en rekwisiete gebruik?

Normaalweg word dit net toegelaat vir monoloë, samesprake en tonele. Sien weereens kunsverenigings se riglyne.


Moet leerders in swart dramadrag optree?

Ja, want dit stel jou in staat om enige karakter aan te neem.


Wat is die verskil tussen ‘n samespraak, ‘n dialoog, ‘n duo en ‘n duo-program?

‘n Samespraak, ‘n dialoog en ‘n duo is ‘n toneel wat deur twee karakters vertolk word.
‘n Duo-program is waar twee deelnemers verskillende genres in een item, volgens die sillabusvereistes, vertolk.

Create your website with WordPress.com
Spring weg