Meer Oor Ons

Die Raad van Afrikaanse Beoordelaars is ‘n professionele organisasie wat hom beywer om ‘n hoë standaard van beoordeling van Drama, Toneel en Redenaars te handhaaf in Afrikaans en Engels.

 • Die organisasie se etiese norme van beoordeling word as voorwaarde vir al sy lede gestel.
 • Die Raad van Afrikaanse Beoordelaars hou tred met vernuwing en verandering in die wêreld van Drama, Toneel, Redenaars.
 • Spreekkore, groepwerk en onvoorbereide items is deel van ons diens.   
 • Die beoordelaars is almal kundiges en kenners van hulle vakgebied.
 • Die RAB-beoordelaars beskik oor tersiêre akademiese kwalifikasies in Drama en het die kennis en ervaring om alle genres wat op Kunswedstryde, Kunste-, Toneel- en Redenaarsfeeste te beoordeel.
 • Beoordelaars is ook spesialiste in afrigting en interaksie in alle ouderdomsgroepe.
 • Die doelstelling van RAB is om beoordeling te standardiseer.  
 • Klem word gelê op deurlopende opleiding van beoordelaars. 
 • RAB-beoordelaars vergader voortdurend om hulle in staat te stel om op die voorpunt van moderne ontwikkeling in Drama, Toneel en Redenaars te wees.
 • RAB-lede monitor mekaar en streef só na eenvormigheid en stabiliteit.
 • Dit is ‘n organisasie met passie vir die ontwikkeling van die jongmense.
 • RAB-beoordelaars glo aan simpatieke en regverdige beoordeling.
 • Diplomatiese repliek lei deelnemers om die tegnieke van die verhoog na te streef.
Create your website with WordPress.com
Spring weg